Thí nghiệm Cốt liệu cho Vữa và Bê tông

Dụng cụ hấp phụ nước của cát

Vui lòng gọi

Dụng cụ hấp phụ nước của cát Model: TTE02062 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Bảng màu chuẩn

Vui lòng gọi

Bảng màu chuẩn Model: TTE02044 Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam

Dụng cụ xác định hàm lượng bụi bùn sét của đá/cát

Vui lòng gọi

Dụng cụ xác định hàm lượng bụi bùn sét của đá/cát Model: TTE02670/TTE02671 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Máy lắc đương lượng cát

Vui lòng gọi

Máy lắc đương lượng cát Model: TTE02102 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Bộ xác định đương lượng cát

Vui lòng gọi

Bộ xác định đương lượng cát Model: TTE02099 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Dụng cụ xác định góc nghỉ tự nhiên của cát

Vui lòng gọi

Dụng cụ xác định góc nghỉ tự nhiên của cát Model: TTE00752 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Bộ kim sắt xác định độ phong hóa

Vui lòng gọi

Model: TTE00751 Bộ kim sắt xác định độ phong hóa Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Phễu xác định KLTT xốp của cát

Vui lòng gọi

Phễu xác định KLTT xốp của cát Model: TTE00750 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam Dùng để xác định khối lượng thể tích xốp của cát

Phễu xác định KLTT xốp của đá

Vui lòng gọi

Phễu xác định KLTT xốp của đá Model: TTE00749 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam Dùng để xác định khối lượng thể tích xốp của đá

Máy thử độ mài mòn Los angeles

Vui lòng gọi

Model: MH-1 (Code: TTE00635) Máy thử độ mài mòn Los angeles Xuất xứ: XIYI – Trung Quốc Xác định tổn thất khối lượng đá khi bị va đập và mài mòn trong thùng quay với bi thép.

Máy thử độ mài mòn Los angeles

Vui lòng gọi

Máy thử độ mài mòn Los angeles Model: TTE00634 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam Xác định tổn thất khối lượng đá khi bị va đập và mài mòn trong thùng quay với bi thép.

Thước kẹp cải tiến

Vui lòng gọi

Thước kẹp cải tiến Model: TTE00633 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam Dùng để xác định hàm lượng hạt dài, hạt dẹt của đá dăm

Bộ sàng tiêu chuẩn các cỡ D200/300 mắt vuông/tròn

Vui lòng gọi

Bộ sàng tiêu chuẩn các cỡ D200/300 mắt vuông/tròn Xuất xứ: Trung Quốc

Bộ chia mẫu

Vui lòng gọi

Bộ chia mẫu 1/2"; 1” Model: TTE00612/00613 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam Được dùng để chia cốt liệu thành các mẫu đều nhau

Bộ thí nghiệm nén dập xi lanh

Vui lòng gọi

Bộ thí nghiệm nén dập xi lanh D150/D75 Xuất xứ: T-TECH – Việt Nam

Trang 1 / 1
Hiển thị

Đăng nhập

Tên đăng nhập / Email

Mật khẩu

Đăng nhập

Tìm kiếm sản phẩm

Từ khóa tìm

Giá sản phẩm

Tìm kiếm